Veelgestelde vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor een stageplaats binnen het ziekenhuis?
Volg je een opleiding in de zorg? Je kunt je melden bij je opleidingsinstituut voor de mogelijkheden voor een stageplaats. Voor studenten verpleegkunde 3e en 4de leerjaar hebben we een selectieprocedure. Je opleidingsinstituut is bekend met de procedure. Voor HBO Verpleegkunde aan Zuyd hogeschool kun je je wenden tot het praktijkbureau van de opleiding.
Volg je een opleiding buiten de zorg? Neem contact op met onze stagecoördinator, Anneke Vanderfeesten, voor de mogelijkheden.

Ik wil graag een BBL opleiding volgen, zijn hier mogelijkheden voor?
Wij zijn op dit moment druk bezig met het inrichten en vormgeven van BBL opleidingen. Helaas kunnen wij nog niet aangeven per wanneer wij starten met deze opleidingen. We adviseren je daarom onze website in de gaten te houden.

Ik wil graag een dag meelopen op een verpleegafdeling, kan dat?
Het is voor onze afdelingen lastig om gehoor te geven aan individuele verzoeken. We organiseren daarom regelmatig bijeenkomsten en evenementen om je kennis te laten maken met onze organisatie en de verschillende beroepen. Voor middelbare scholieren houden we bijvoorbeeld ieder jaar in oktober/november een Ervaar de Zorg event, waarbij je een kijkje kunt nemen bij verschillende beroepen in ons ziekenhuis. Als het evenement er weer aan komt, communiceren we dit via de scholen in de regio. Voor verpleegkundigen in opleiding organiseren we ieder jaar in het voorjaar Expeditie Laurentius.
Heb je vragen over deze evenementen? Neem contact op met afdeling HRM op telefoonnummer (0475) 38 22 26. 

Wat zijn de werktijden voor stagiaires tijdens de stage?
Binnen het ziekenhuis respecteren wij de cao en arbeidstijdenwet. Daarnaast zijn er richtlijnen vanuit de diverse opleidingsinstanties. Deze vormen de leidraad om de werktijden voor studenten te bepalen. In het algemeen moet je als student rekening houden met de aanvangstijd van een vroege dienst (meestal 07.00 uur). We hoeven als ziekenhuis in principe geen rekening te houden met eventuele bijbaantjes bij het inplannen van de diensten. Dit gaat in overleg met de teamleider of planner van de afdeling.

Krijg je voor de stage betaald?
Als student ontvang je een stagevergoeding, deze is conform de cao ziekenhuizen.