Co-schappen

De acht landelijke Universitaire Medische Centra werken op het gebied van onderwijs en opleiding samen met algemene ziekenhuizen en andere onderwijsinstellingen op regionaal niveau in de zogenoemde Onderwijs + Opleiding Regio’s (OOR). Laurentius maakt deel uit van OORZON: Onderwijs + Opleidingsregio Zuidoost Nederland en werkt samen met het MUMC+.

Studenten die de opleiding geneeskunde volgen kunnen co-schappen lopen in Laurentius bij de specialismen:

 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Maag-, darm- en levercentrum
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Spoedeisende hulp
 • Urologie

Aanmelding voor reguliere co-schappen verloopt via de Universiteit Maastricht.