Begeleiding stage verpleegkunde

Praktijk en theorie zijn in de opleiding verpleegkunde onlosmakelijk met elkaar verbonden. De organisatie van beide onderdelen van de beroepsopleiding is daarmee op elkaar afgestemd. Er zijn verschillende partijen betrokken bij het opleiden en begeleiden van studenten verpleegkunde. We dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het opleiden van gediplomeerd verpleegkundigen: beginnende beroepsbeoefenaars!

Naast begeleiding vanuit je opleiding, word je als leerling-verpleegkundige binnen de verpleegafdelingen begeleid door verpleegkundigen en werkbegeleiders. Werkbegeleiders zijn verpleegkundigen die je naast het begeleiden bij de dagelijkse werkzaamheden ook begeleiden bij de praktijkopdrachten vanuit de opleiding en bij de toetsing in de praktijk. Aan iedere verpleegafdeling is tevens een praktijkcoƶrdinator gekoppeld die je ondersteunt in je leerproces. De praktijkcoƶrdinatoren werken nauw samen met de werkbegeleiders en zullen ook regelmatig aanwezig zijn bij gesprekken.

Vanuit je opleiding zijn docenten en mentoren regelmatig bij ons op de werkvloer aanwezig. Zij begeleiden je tijdens de Beroepspraktijkvorming (BPV) en zorgen hierbij voor afstemming met de werkbegeleiders en praktijkdocenten over je vorderingen. Leren vindt voornamelijk op de werkplek plaats. Dit geldt ook voor het examineren van onderdelen van de opleiding.