25 oktober 2022 Juiste zorg op de juiste plek door start oncologische behandeling thuis

In lijn met de strategisch koers van het Laurentius Ziekenhuis wordt er steeds beter gekeken hoe we de zorg toekomst bestendig kunnen inrichten. Een onderdeel daarvan is passende zorg. In dit kader is Laurentius gestart met het toedienen van medicatie aan oncologische patiënten in de thuissituatie.

Oncologische behandelingen hebben een enorme impact op de patiënt en de mantelzorger. Wanneer de diagnose kanker is gesteld, volgt vaak een intensief behandeltraject. Dit kan een belasting met zich meebrengen voor de patiënt en zijn of haar naasten. Vooral als er veel ziekenhuisbezoeken nodig zijn. Voor veel patiënten is het daarom een enorme verlichting als de behandeling thuis in hun vertrouwde omgeving kan plaatsvinden.

Sinds september komen patiënten die enkel behandeld worden met Zoledroninezuur* (ook wel Zometa genoemd) alleen nog maar voor hun eerste twee toedieningen naar het ziekenhuis. Daarna kan de medicatie via een thuisinfuus in hun eigen omgeving worden toegediend.
Vanwege de patiëntveiligheid zijn er altijd voorwaarden verbonden aan de thuisbehandeling. Zo brengt deze toediening weinig risico’s met zich mee en heeft dit een relatief korte inlooptijd.

De thuisbehandeling wordt in samenwerking met de oncologen, het transferbureau, de politheek, het oncologisch dagcentrum van het Laurentius Ziekenhuis en onze netwerkpartners De Zorggroep en Proteion georganiseerd en uitgevoerd. 

* De Zoledroninezuur infusie remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.