13 februari 2023 Te vroeg geboren kindjes eerder naar huis door sondevoeding thuis

Kindjes die te vroeg geboren zijn of een te laag geboortegewicht hebben, zijn doorgaans nog niet in staat om zelf (voldoende) te drinken. Ze zijn afhankelijk van sondevoeding. Sinds kort biedt het Moeder & Kind Centrum van Laurentius de ouders de mogelijkheid om hun kindje eerder mee  naar huis te nemen en zelf thuis de sondevoeding toe te dienen.

Gezin compleet
De belangrijkste reden om deze zorg van het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuissituatie is om een zo normaal mogelijke gezinssituatie voor de ouders en hun te vroeg geboren kindje te creëren. Een langdurige ziekenhuisopname is een zware belasting voor het kindje zelf, de ouders en andere gezinsleden. Het kan belemmerend werken voor het opbouwen van een relatie met het kindje. Tevens kan de zorg voor andere kinderen in het gezin behoorlijk onder druk komen te staan door de dagelijkse bezoeken aan het ziekenhuis.

Goede voorbereiding
“Uiteraard laten we de kindjes pas naar huis gaan wanneer wij én de ouders er vertrouwen in hebben dat de sondevoeding thuis goed gaat lukken”, licht Danny Roeven-Perquin toe. Zij werkt als kinderverpleegkundige in Laurentius en heeft dit initiatief in gang gezet in het kader van haar opleiding tot neonatologie-verpleegkundige. “De ouders krijgen een uitgebreide instructie in het toedienen van de sondevoeding en ze krijgen geleerd wat ze moeten doen bij problemen.” Niet ieder kindje komt in aanmerking voor vervroegd ontslag. Er zijn een aantal voorwaarden waar het aan moet voldoen. Danny noemt een paar voorbeelden: “Het kindje dient van de monitorbewaking af te zijn en kan zichzelf goed op temperatuur houden buiten de couveuse. Ook moet het ouder zijn dan 35 weken en minimaal 2000 gram wegen. Ten slotte moeten de ouders zich er ook prettig bij voelen om ineens zelf verantwoordelijk te zijn voor de complete zorg van het kindje. Vaak moeten ze even wennen aan dit idee.”

Nazorg
Eenmaal thuis staan de ouders er niet alleen voor. De ouders kunnen voor ondersteuning terugvallen op de KinderThuisZorg. Ook is het Laurentius Moeder & Kind Centrum 24 uur per dag bereikbaar wanneer ze vragen hebben of ergens tegenaan lopen. Twee dagen na thuiskomst is er sowieso telefonisch contact met een verpleegkundige om te vragen of alles goed verloopt. Twee weken na het ontslag staat er een telefonisch consult gepland met de kinderarts. Een logopediste van het ziekenhuis zal minimaal twee keer een huisbezoek brengen om te beoordelen of het kindje goed drinkt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wanneer een kindje eerder naar huis mag met sondevoeding, het gemiddeld nog 9 dagen sondevoeding krijgt toegediend totdat het helemaal zelf in staat is om te drinken.

Hoe werkt sondevoeding?
Een sonde is een dunne slang die via de neus van het kindje wordt ingebracht en via de slokdarm in de maag uitkomt. Het inbrengen van de sonde gebeurt altijd door een verpleegkundige. Het inbrengen is niet pijnlijk, maar kan wel vervelend aanvoelen.  De sonde wordt vastgeplakt op de wang zodat deze niet kan verschuiven. De vloeibare voeding wordt vervolgens, via een spuit die op de sonde wordt gedraaid, rustig ingespoten.